.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Η ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ

Αρθροσκοπική χειρουργική: Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων


Τι είναι η αρθροσκόπηση;

Η αρθροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που επιτρέπει στους γιατρούς να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν τραυματισμούς, βλάβες  και αλλοιώσεις στην περιοχή των αρθρώσεων μέσω μικρών τομών του δέρματος. Συχνά εκτελείται για να επιβεβαιώσει τη διάγνωση που προέκυψε από την κλινική εξέταση και άλλες απεικονιστικές εξετάσεις όπως η μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία ή απλές ακτινογραφίες.

Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής αρθροσκόπησης, ένα λεπτό φως οπτικών ινών, ένας μεγεθυντικός φακός και μία μικροσκοπική κάμερας (αρθροσκόπιο), εισάγονται στην προβληματική άρθρωση, επιτρέποντας στον χειρουργό να αποκαταστήσει την όποια βλάβη με μεγάλη ακρίβεια.

Σε ορισμένους ασθενείς, είναι δυνατόν για την αντιμετώπιση του προβλήματος να χρησιμοποιηθεί η αρθροσκοπική  τεχνική ή συνδυασμός της αρθροσκοπικής και ανοικτής χειρουργικής. Οι αθλητικές κακώσεις είναι συχνά αντιμετωπίσιμες  αρθροσκοπικά. Οι τένοντες του γόνατος συχνά θεραπεύονται  με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι δυνητικά θεραπεύσιμοι αρθροσκοπικά  τραυματισμοί είναι:  χόνδρινες βλάβες ή ρήξεις συνδέσμων, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, οι ρήξεις του στροφικού πετάλου ώμου.

Πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης

Σαν ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος, η αρθροσκόπηση προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή σε σχέση με τις συμβατικές ανοικτές χειρουργικές μεθόδους:

 • βελτιωμένη ορατότητα, ιδιαίτερα σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές των αρθρώσεων
 • πολύ μικρότερο τραύμα και συνεπώς μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών, που σχετίζονται με αυτό (διαπύηση, χρόνιος πόνος κλπ.)
 • σημαντική μείωση του μετεγχειρητικού πόνου
 • ταχύτερη ανάρρωση και έξοδος από την κλινική
 • ταχεία επάνοδος στις φυσιολογικές δραστηριότητες και στην εργασία
 • καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω μικρότερων τομών

Η αρθροσκόπηση δεν είναι κατάλληλη για κάθε ασθενή. Ο Δρ Τριανταφυλλόπουλος θα συζητήσει τις επιλογές που είναι καλύτερες για σας.

Σε ποιες αρθρώσεις μπορεί να γίνει αρθροσκόπηση;

Αρθροσκοπικός έλεγχος μπορεί να διεξαχθεί σε όλες τις μεγάλες αρθρώσεις του σώματος. Κατά κύριο λόγο η αρθροσκόπηση εφαρμόζεται στο γόνατο, στον ώμο. στον καρπό, στην ποδοκνημική, στο ισχίο και στον αγκώνα.

Ώμος

 • Τενοντοπάθεια του υπερακανθίου
 • Ασβεστοποιός τενοντοπάθεια
 • Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
 • Ρήξη του στροφικού πετάλου
 • Εξάρθρημα ώμου
 • Αστάθεια του ώμου
 • Ρήξη της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου
 • Κάκωση (εξάρθρημα) της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Αγκώνας

 • Οστεοχόνδρινες Βλάβες
 • Πηχεοκαρπική
 • Οστεοχόνδρινες Βλάβες

Ισχίο

 • Οστεοχόνδρινες Βλάβες
 • Σύνδρομο Πρόσκρουσης

Γόνατο

 • Ρήξη Μηνίσκου – Συρραφή Μηνίσκου - Μεταμόσχευση Μηνίσκου
 • Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού
 • Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού
 • Χόνδρινες Βλάβες – Μεταμόσχευση Χόνδρου

Ποδοκνημική

 • Οστεοχόνδρινες Βλάβες
 • Αρθροσκοπική Αρθρόδεση
 • Μεταμόσχευση Χόνδρου

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αρθροσκοπική Χειρουργική


Αρθροσκόπηση γόνατος - ελάχιστα επεμβατική χειρουργική


Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ)

Η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) είναι ένας από τους πιο κοινούς τραυματισμούς στο γόνατο. Ο τραυματισμός αυτός προκαλεί στο γόνατο αστάθεια αφού το γόνατο  γλιστρά προς τα εμπρός πάρα πολύ. Η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) συμβαίνει πιο συχνά σε αθλητές.   Η αποκατάσταση του (ΠΧΣ) - συνδεσμοπλαστική - συνήθως δεν εκτελείται αμέσως παρά μετά από λίγες εβδομάδες μετά τον τραυματισμό, όταν το οίδημα και τη φλεγμονή έχουν μειωθεί. Η πρόσθιος χιαστός απομακρύνεται πλήρως και αντικαταστάται από αυτόλογο μόσχευμα. Μέρος άλλου συνδέσμου του γόνατο συνήθως (hamstring) χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί το μόσχευμα. Η επιλογή του σωστού τύπου μοσχεύματος εξαρτάται από την ατομική κατάσταση του κάθε ασθενούς.  Η συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ απαιτεί λίγους μήνες για την πλήρη αποκατάσταση του ασθενή. Η  χειρουργική επέμβαση δεν είναι απαραίτητη για όλους τους τραυματισμούς του ΠΧΣ. Ο Δρ Τριανταφυλλόπουλος θα συζητήσει τις επιλογές που είναι καλύτερες για σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αρθροσκοπική αποκατάσταση του ΠΧΣ.

Ρήξη μηνίσκου

Η αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξεως μηνίσκου είναι μια ενδό-νοσοκομειακή χειρουργική επέμβαση προκειμένω  να αποκατασταθεί η ρήξη. Η ρήξη μηνίσκου επιδιορθώνεται με μία ποικιλία ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών και απαιτεί μετεγχειρητική προστασία για να επιτρέψει την επούλωση. Η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση είναι χρήσιμη για να ανακτήσει την πλήρη λειτουργία του το γόνατο, η οποία συστήνεται κατά μέσο όρο για 2-3 μήνες μετά την επέμβαση.

Η ρήξη μηνίσκου μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αφαίρεση του μηνίσκου (μηνισκεκτομή), συρραφή μηνίσκου, ή σε ορισμένες περιστάσεις, με την μεταμόσχευση μηνίσκου. Δεδομένου ότι ο στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι να διατηρηθεί  ο μηνίσκος, η συρραφή του μηνίσκου επιχειρείται, όταν ο τύπος της ρήξης το επιτρέπει.
Η απλούστερη τεχνική είναι  η μηνισκεκτομή, αφαιρώντας δηλαδή  το κατεστραμμένο μηνίσκο τεμάχιο. Αυτό έχει καλά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά οδηγεί στην ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας δέκα με είκοσι χρόνια αργότερα. Η συρραφή του μηνίσκου έχει επίσης καλά αποτελέσματα, αλλά έχει απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο αποκατάστασης από την απλή μηνισκεκτομή και περιορίζεται σε ρήξεις, που επιδέχονται συρραφής. Η μεταμόσχευση του μηνίσκου θεωρείται για νέους, δραστήριους ασθενείς με εκτεταμένες ρήξεις που δεν επιδέχονται συρραφής επιβεβλημένη. Ο Δρ Τριανταφυλλόπουλος θα συζητήσει τις επιλογές που είναι καλύτερες για σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αρθροσκοπική αποκατάσταση του μηνίσκου.

Χόνδρινες Βλάβες – Μεταμόσχευση Χόνδρου

Ο υαλοειδής χόνδρος καλύπτει τα οστικά άκρα κάθε άρθρωσης, παρέχει απορρόφηση των κραδασμών και σταθερότητα για άνετη κίνηση. Η χόνδρινη βλάβη συμβαίνει ως αποτέλεσμα τραυματισμού ή εκφυλισμού και μπορεί να οδηγήσει σε έντονο πόνο και αρθρίτιδα. Ο χόνδρος φθείρεται δηλαδή αφήνοντας  το κόκαλο απροστάτευτο. Ευτυχώς, σήμερα υπάρχουν πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επιδιόρθωση κατεστραμμένων χόνδρων αποκαθιστώντας έτσι την φυσιολογική κίνηση.

Η αποκατάσταση  χόνδρινης βλάβης είναι ένα σχετικά νέο πεδίο και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα αποδειχθεί. Οι χειρουργικές τεχνικές  στοχεύουν στην αποκατάσταση της κίνησης με τον καλύτερο δυνατό ιστό και ταυτόχρονα  αποτρέποντας  την περαιτέρω εκφύλιση του χόνδρου. Οι δύο συχνές χειρουργικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών περιλαμβάνουν:

Μεταμόσχευση  χονδροκυττάρων

Η μεταμόσχευση χονδροκυττάρων αποτελεί μια τεχνική αντιμετώπισης χόνδρινων βλαβών, στην οποία το έλλειμμα του αρθρικού χόνδρου πληρούται από χονδροκύτταρα του ίδιου του ασθενούς.

Η χειρουργική αυτή τεχνική γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται λήψη ενός μικρού χόνδρινου τεμαχίου από τον ασθενή με αρθροσκόπηση. Το τεμάχιο αυτό αποστέλλεται προς καλλιέργεια (στο εξωτερικό). Μετά την πάροδο 4-6 εβδομάδων τα καλλιεργημένα χονδροκύτταρα παραλαμβάνονται σε μορφή μεμβράνης ή σφαιριδίων και είναι έτοιμα προς εμφύτευση. Η τοποθέτηση γίνεται με αρθροσκόπηση ή mini-open τεχνική, ανάλογα με το μέγεθος και την εντόπιση της βλάβης.


Μεταμόσχευση
αυτόλογων οστεoχόνδρινων κυλίνδρων (OATS)

Στην μεταμόσχευση αυτόλογων οστεοχόνδρινων κυλίνδρων, γίνεται λήψη μοσχευμάτων από τον ίδιο τον ασθενή, τα οποία τοποθετούνται στην περιοχή της χόνδρινης βλάβης. Ως δότρια περιοχή χρησιμοποιείται συνήθως το γόνατο και συγκεκριμένα τμήματα που δεν δέχονται μεγάλα φορτία. Τα μοσχεύματα που λαμβάνονται έχουν σχήμα κυλίνδρου και περιλαμβάνουν τον αρθρικό χόνδρο και τμήμα από το υποχόνδριο οστούν. Ο Δρ. Τριανταφυλλόπουλος θα συζητήσει τις επιλογές που είναι καλύτερες για σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αρθροσκοπική αποκατάσταση οστεοχόνδρινων βλαβών.Αρθροσκόπηση ώμου - ελάχιστα επεμβατική χειρουργική


Ρήξη στροφικού πετάλου (rotator cuff tear)

Το στροφικό πετάλου αποτελείται από μία ομάδα τενόντων και μυών που στηρίζουν την άρθρωση του ώμου και της επιτρέπουν την πλήρη κίνηση της, διατηρώντας παράλληλα την κεφαλή του βραχιονίου επικεντρωμένη σωστά στην άρθρωση του ώμου. Ρήξεις των τενόντων αυτών από τραυματισμό ή κατάχρηση μπορούν  να οδηγήσουν σε πόνο, αδυναμία και φλεγμονή. Η αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία τέτοιων καταστάσεων.


Η χειρουργική αποκατάσταση του  στροφικού πετάλου μπορεί να πραγματοποιηθεί αρθροσκοπικά υπό γενική αναισθησία και αποσκοπεί στο να περιορίσει τον πόνο και να βελτιώσει την λειτουργικότητα της άρθρωσης , αν και η πλήρης δύναμη δεν μπορεί πάντοτε να αποκατασταθεί.


Ο χρόνος αποκατάστασης εξαρτάται από το είδος της χειρουργικής επέμβασης, αλλά μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Όπως με κάθε χειρουργική επέμβαση, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που εμπλέκονται με την αποκατάσταση του στροφικού πετάλου, όπως λοίμωξη, πόνος ή δυσκαμψία, νευρική βλάβη ή την ανάγκη για επαναλαμβανόμενη χειρουργική επέμβαση. Αυτές οι επιπλοκές είναι σπάνιες και οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν επιτυχή αποτελέσματα από τη διαδικασία αυτή.


Επικοινωνήστε
 μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αρθροσκοπική αποκατάσταση του στροφικού πετάλου.

https://www.youtube.com/watch?v=L3RbfZOthvU
Αστάθεια του ώμου

Η αστάθεια του ώμου είναι μια κατάσταση που περιλαμβάνει την χαλάρωση της  άρθρωσης του ώμου μετά από έναν τραυματισμό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συχνά ολίσθηση (υπεξάρθρημα) ή  εξάρθρωση του ώμου που μπορεί να οδηγήσει σε αρθρίτιδα. Η αστάθεια του ώμου μπορεί να συμβεί μετά από μια προηγούμενη εξάρθρωση ώμου και είναι συχνή σε νέους αθλητές. Όταν συμβαίνει το εξάρθρημα ορισμένα ανατομικά στοιχεία του ώμου παθαίνουν σημαντικές βλάβες. Συχνότερα συμβαίνει αποκόλληση του επιχειλίου χόνδρου, ρήξη των πρόσθιων γληνοβραχιονίων  συνδέσμων, ρήξη του θυλάκου και οστικές βλάβες στην κεφαλή του βραχιονίου.

Η θεραπεία για την αστάθεια του ώμου συνήθως αρχίζει με φυσικοθεραπεία, σε ασθενείς με γενικευμένη χαλαρότητα των συνδέσμων και αστάθεια πολλαπλών κατευθύνσεων ακολουθείται κατά βάση συντηρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης με ασκήσεις ενδυνάμωσης του στροφικού πετάλου και των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης, αλλά κάποιοι ασθενείς θα χρειαστούν χειρουργική θεραπεία. Η χειρουργική αποκατάσταση  ποικίλλει ανάλογα με την αιτία της πάθησης, αλλά συνήθως έχει ως στόχο να ενισχύσει τους χαλαρούς συνδέσμους του ώμου. Σε ασθενείς με πρόσθια αστάθεια συνιστάται χειρουργική αποκατάσταση. Εφόσον δεν υπάρχουν οστικά ελλείμματα, εφαρμόζεται συρραφή των ραγέντων συνδέσμων (ρήξη επιχειλίου χόνδρου, βλάβη Bankart).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αρθροσκοπική αποκατάσταση της αστάθειας ώμου.

Ασβεστοποιός τενοντοπάθεια υπερακανθίου

Η ασβεστοποιός τενοντίτιδα είναι μια οδυνηρή φλεγμονώδης πάθηση που αφορά την εναπόθεση ασβεστίου υδροξυαπατίτη μέσα ή γύρω από έναν τένοντα, πιο συχνά πάσχουν οι τένοντες του στροφικού πετάλου του ώμου και πιο ειδικά ο υπερακάνθιος τένοντας.

Οι ασθενείς παρουσιάζουν έναν οξύ επώδυνο ώμο. Ο πόνος συνήθως είναι σοβαρός και εντοπίζεται γύρω από τον ώμο, ανάλογα με το ποιος τένοντας εμπλέκεται. Ο ασθενής είναι συνήθως γυναίκα μεταξύ των ηλικιών 30-50. Η βαρύτητα του πόνου συχνά οδηγεί τον ασθενής στα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων και τα συμπτώματα συχνά μιμούνται σηπτική αρθρίτιδα του ώμου.


Οι ασθενείς έχουν γενικά φυσιολογικές εξετάσεις αίματος όπως ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC), η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) και η ταχύτητα καθίζησης ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ), αλλά ορισμένοι ασθενείς με σοβαρή φλεγμονώδη αντίδραση από την εναπόθεση ασβεστίου μπορεί παρουσιάσουν αυξημένη ΤΚΕ και ηπίως αυξημένα WBC με σχετική ουδετεροφιλία.

Ευρήματα επί των ακτινογραφιών όπως αποτιτανώσεις είναι το σήμα κατατεθέν ευρημάτων στην ασβεστοποιητική τενοντίτιδα και επιβεβαιώνουν την διάγνωση. Μόλις ο ασθενής έχει φθάσει στο στάδιο ασβεστοποίησης, ένα ομοιογενής, καλά οριοθετημένη μάζα ασβεστίου φαίνεται σε έναν από τους τένοντες.


Η ασβεστοποιός τενοντίτιδα είναι μια αυτοπεριοριζόμενη διαταραχή η οποία υποχωρεί από μόνη της κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Ως εκ τούτου, η θεραπεία εκλογής είναι συντηρητική, με σκοπό  τον έλεγχο των συμπτωμάτων. Μια τοπικά έγχυση κορτικοστεροειδών  σε συνδυασμό με αναισθητικό πάνω στο ασβέστωμα  του ώμου είναι συνήθως πολύ χρήσιμη στην ανακούφιση μεγάλου μέρους του πόνου με λίγες παρενέργειες. Συνιστάται επίσης βελονισμό της εναπόθεσης ασβεστίου διαδερμικά με αυξητικούς παράγοντες (PRP) για την επιτάχυνση της επούλωσης του τένοντα.


Η χειρουργική αντιμετώπιση της ασβεστοποιού τενοντίτιδας περιλαμβάνει την εκτομή του ασβεστώματος αρθροσκοπικά. Η χειρουργική επέμβαση ενδείκνυται για συμπτωματικούς ασθενείς στο στάδιο ασβεστοποίησης με χρόνια ή επιδεινούμενα συμπτώματα μετά την αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας.


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση της ασβεστοποιού τενοντοπάθειας ώμου.


Κλείστε online ραντεβού:

 • vriskodocto rgr
 • NowDoctor