ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Η ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ

Ρήξη Αχίλλειου Τένοντα - Διαδερμική Συρραφή


ΓΕΝΙΚΑ
Η πιο συχνή οξεία βλάβη στον Αχίλλειο τένοντα είναι πλήρης ρήξη του. Συμβαίνει συχνά σε άνδρες ηλικίας  30 έως 40. Ο τυπικός μηχανισμός κάκωσης είναι συνήθως κατά την διάρκεια μιας αθλητικής δραστηριότητας που απαιτεί ξαφνική επιτάχυνση ή αλλαγές κατεύθυνσης (π.χ. Μπάσκετ, τένις, ποδόσφαιρο). Οι ασθενείς περιγράφουν συνήθως έναν απότομο πόνο στην περιοχή της πτέρνας τους σχεδόν σαν κάτι να τους χτύπησε στο πίσω μέρος του ποδιού. Οι ρήξεις παρατηρούνται συνήθως 2-5 cm κοντά στην κατάφυση του στην πτέρνα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ο ασθενής παρουσιάζει αδυναμία στήριξης στο πάσχον σκέλος και αδυναμία πελματιαίας κάμψης της ποδοκνημικής. Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί να δώσει μια λεπτομερή εικόνα της ρήξης του Αχίλλειου τένοντα.


ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ
Η συντηρητική αγωγή αντιμετώπισης της ρήξης του τένοντα, με ειδικό νάρθηκα, πολλές φορές δεν επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και δημιουργεί αυξημένα ποσοστά επανάληψης της ρήξης αυτού ή επούλωση του τένοντα σε πλημμελή θέση με αποτέλεσμα την μείωση της λειτουργικής ικανότητας όλου του κάτω άκρου.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Η διαδερμική συρραφή του Αχίλλειου τένοντα αναπτύχθηκε για να βελτιώσει τα λειτουργικά αποτελέσματα καθώς και να ελαχιστοποιήσει τους πιθανούς κινδύνους από την ανοιχτή χειρουργική μέθοδο. Ο χειρουργικός χρόνος είναι αρκετά μικρότερος και δεν ξεπερνά τα 25 έως 35 λεπτά, (μικρότερος και ο χρόνος της γενικής αναισθησίας που λαμβάνει ο ασθενής)

Στο τέλος της επέμβασης εφαρμόζεται στο πόδι ειδικός λειτουργικός κηδεμόνας.
Ο ασθενής παραμένει στην κλινική για 24 ώρες για να λάβει την απαραίτητη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Αν ο ασθενής το επιθυμεί μπορεί να εξέλθει από την κλινική την ημέρα του χειρουργείου.

Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα της μεθόδου:

  • Η επέμβαση γίνεται από οπές στο δέρμα περίπου 0,5 εκ.
  • Μικρότερος χειρουργικός χρόνος άρα και μικρότερος χρόνος της γενικής αναισθησίας
  • Αποφυγή διενέργειας μεγάλων χειρουργικών τομών και εκτεταμένων αποκολλήσεων των μυϊκών ομάδων
  • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
  • Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς
  • Γρηγορότερη έξοδο από την κλινική
  • Μικρότερο κόστος της επέμβασης

Στόχος της σύγχρονης τεχνικής αυτής είναι η αποφυγή των κλασικών χειρουργικών επιπλοκών καθώς και η ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς. Αποτελεί μια νέα μέθοδο που εφαρμόζεται σήμερα σε ειδικά κέντρα σε όλο τον κόσμο πάντα με συγκεκριμένες ενδείξεις και μόνον σε πρόσφατους τραυματισμούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδερμική Χειρουργική αποκατάσταση του Αχίλλειου τένοντα.


Κλείστε online ραντεβού:

  • vriskodocto rgr
  • NowDoctor